2017-04-24 10:31 #0 av: Expat-Tokyo

Japansk ekonomi, design och teknologi regerar. Dessutom exporterar man många starka atleter. Japan har förtjänat många Nobelpri. Och det är deras universitet som gör det möjligt. Här finns hela 765 stycken att välja bland. Det finns inga generella "Erasmus-liknande" utbyten mellan Sverige/EU och Japan. Många fakulteter i Sverige har dock samarbeten med japanska fakulteter, så börja med att kolla med din fakultet! Informationen som följer kommer från Alla Studier.se

Högskoleutbildning i Japan

OBS! Det här är i första hand en vägledning för dig som ska ordna dina studier på egen hand eller via en förmedling.

För utbytessugna studenter:

Utbildningar och kurser i Japan

Studera på högskola utomlands

I Japan finns ca 765 universitet där vissa är statliga, andra privata. Normalt är högskoleprogrammen 4 år långa med undantag av medicin, tandläkar- och veterinärprogram som är 6 år långa.

Japan Student Services Organization, JASSO, har gjort en utförlig guide för studier i Japan. Här finns information om studier på högskola och på språkskolor, terminsavgifter för olika typer av utbildningar osv.

Läsåret

Det akademiska läsåret består av två terminer där man normalt börjar i april. Det finns dock högskolor som startar på hösten i september eller oktober. Terminsuppdelningen ser ut så här:

Termin 1 : april - september

Termin 2 : oktober - mars

Antagning och urval

Antagningskraven kan skilja mellan universiteten men de flesta kräver följande när du ansöker:

  • Ansökningsblankett (fås från universitetet).
  • CV.
  • Slutbetyg från gymnasiet.
  • Rekommendationsbrev från rektor eller lärare på gymnasiet.
  • Hälsointyg.
  • Fotografier.

Det kan också krävas att du gör ett antagningstest som mäter dina språkkunskaper i japanska och dina akademiska kunskaper.

Studieavgifter

I Japan betalar du en studieavgift för studiena. Avgiften varierar kraftigt beroende på vad du studerar. För att få en uppfattning om priserna, titta på Study in Japans lista med studieavgifter.

Studiemedel

För (godkända) studier i Japan kan du söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden, CSN.

CSN

Summa per studievecka

Bidrag  705 kr

Lån levnadskostnader 2 400 kr

Lån terminsavgift Max 1 350 kr

Totalt 4 455 kr

Källa: CSN, 1 juli 2014.