2017-09-30 16:59 #0 av: Expat-Tokyo

Tema: Tokyo och Kyoto.

Tiden är: Vinter.

Såsom varandes halvjapan: Filmen känns som hemma!

Från DIGG, så du må klicka här!