2015-09-02 11:00 #0 av: AnnaMoonshadow

Arc, eller Story Arc som det egentligen står för, översätts lättast till berättelseavsnitt och är ett ord man kan möta på när man diskuterar och läser om manga, anime, böcker, film, spel och andra medier där en berättelse förekommer. 

En arc när det gäller manga brukar alltså innebära ett speciellt avsnitt i mangans berättelse och är oftast tydligast uppdelade i äventyrsserier eller liknande. I en shonen serie som t.ex. One Piece eller Naruto  kan det alltså handla om när hjältarna är på en speciell plats och står inför ett speciellt problem och en fiende. När fienden är övervunnen brukar hjältarna bege sig vidare till en ny plats och en ny fiende och den första arcen är avslutad. 

Arcen är med andra ord uppdelade lite som bilden ovan beskriver, det uppstår ett problem i början, ofta en konflikt med en ond karaktär. Spänningen byggs upp medan hjältarna försöker lösa problemet. Till slut når berättelsen sitt klimax, när hjälten och ondingen ställs emot varandra i en slutstrid t.ex.. När striden är över återgår det hela till det normala och vi kommer fram till lösningen av arcen. 

Inom animevärlden är det också mellan två story arc som fillers-avsnitten ofta kommer till. Fillers är där för att dra ut på animen så att mangan den bygger på hinner publicera mer utav nästa arc.