2015-06-01 10:07 #0 av: AnnaMoonshadow

Unesco står för United Nations Educational, Scientific and Cultral Organisation (Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur) och är ett av Förenta Nationernas fackorgan. Unesco bildades 1945 och har som syfte att verka för fred och säkerhet genom att främja samarbete när det gäller vetenskap, utbildning och kultur. Japan är ett av de nästan 200 länder som är medlemmar i organisationen.

Unesco har fem områden som samarbetet gäller kring: utbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap/humaniora, kultur & kommunikation/information. En av de mest kända uppgifter som organisationen har är att att utse kultur- och världsarv. Om en plats anses ha stort natur- eller kulturvärde (eller båda) kan den föras upp på världsarvslistans om Unesco har.

Japan har 18 världsarv på listan:

Buddhist Monuments in the Horyu-ji Area

Himeji-jo

Shirakami-Sanchi

Yakushima

Historic Monuments of Ancient Kyoto (Kyoto, Uji and Otsu Cities)

Historic Villages of Shirakawa-go and Gokayama

Hiroshima Peace Memorial (Genbaku Dome)

Itsukushima Shinto Shrine

Historic Monuments of Ancient Nara

Shrines and Temples of Nikko

Gusuku Sites and Related Properties of the Kingdom of Ryukyu

Sacred Sites and Pilgrimage Routes in the Kii Mountain Range

Shiretoko

Iwami Ginzan Silver Mine and its Cultural Landscape

Hiraizumi – Temples, Gardens and Archaeological Sites Representing the Buddhist Pure Land

Ogasawara Islands

Fujisan, sacred place and source of artistic inspiration

Tomioka Silk Mill and Related Sites


Namnen är hämtade från Unescos globala hemsida, därför står namnen på engelska.