2015-05-15 13:31 #0 av: AnnaMoonshadow

Trope är ett engelskt ord som ofta används när man pratar om analyser av film, serier, spel och litteratur. En Trope kan ses som en schablonbild eller stereotyp som är vanligt hos vissa karaktärer. En hjälte, den onda, en kvinna i nöd, den komiska karaktären, den torra läraren... Det finns många man oftast så kan man tänka sig hur en sån karaktär ter sig, klär sig och presenteras i verket. 

Olika former av media, och olika genrer inom dem, kan resultera i olika tropes och vissa är vanligare än andra. Inom manga och anime som passar in i shounen och fantasy är det vanligt att man möter en hjälte, oftast en man, som ska besegra de onda makterna. Här har både hjälten och den onda ledaren drag som ofta återkommer i olika serier. 

Tropes används för att vi ska kunna känna igen oss i historier och berättelser utan att vi ska behöva "lära" oss på nytt varje gång vi ser eller läser något nytt. Dock riktas det också kritik mot vissa tropes, till exempel är det inom feministiska sfärer omdiskuterat kring de tropes som kvinnliga karaktärer ofta placeras i.