2015-01-10 18:01 #0 av: Huygens

Hikikomori enligt Wikipedia.

Ordagrant kan hikikomori betyda att "dra sej inåt", i meningen att var introvert. Hikikomori kan även betyda att "vilja vara ensam".

Hikikomori är ett slags socialt fenomen, eller kanske snarast problem. Hikikomori innebär att en person, ofta i ung ålder, plötsligt inte vill gå i skola, vill inte träffa vänner och stannar på sitt rum i hemmet.

.

Ofta vill personen inte ens träffa sina föräldrar som får skjuta in maten under dörren eller ställa den utanför, tills personen hämtar maten själv.

Hikikomori är en slags extrem självvald isolering, och ses snarast som en sorts psykiskt problem, ett uttryck för psykisk ohälsa. Föräldrar till hikikomoribarn kan ibland dras med vissa skam- och skuldkänslor.

.

Orsaken till hikikomori är inte klarlagd, men många anser att det är det japanska samhällets krav på att prestera och lyckas i skolan och i livet som leder till att en del inte klarar pressen eller prestationskraven. Dessa personer blir då hikikomori och vill ställa sej utanför kraven, isolerar sej, slutar gå i skola och stannar inne i ett rum. Om en person inte kan få arbete efter skolgången ökar risken för hikikomori.

När jag såg ett program om personer med hikikomori upplevde jag att det var en viss överrepresentation av unga män som hade autismliknande drag. Det finns dock många hikikomori som är eller har varit helt normala ända fram till den dagen dom blir hikikomori. En del hikikomori var högutbildade.

.

Många hikikomori kan dock vara aktiva på nätet, men vill inte träffa någon i verkliga livet. Dom hamnar då framför datorn på ett sätt som inte är olikt unga spelberoende i västvärlden.

Somliga hikikomori kan skaffa sej en hobby som inte kräver umgånge, t ex att spela ett musikinstrument.

Vad som händer med hikikomori som blir äldre och som förlorar sina föräldrar är lite oklart. Vissa hikikomori kan självläka efter ett antal år, kanske 10-15 år. Andra får hjälp via psykiatrisk behandling, men även det är svårt då hikikomori inte vill träffa någon, inte ens sjukvårdspersonal.

.

Ungefär 700 000 japaner är hikikomori, men mörkertalet kan var större, speciellt som hikikomori många gånger startar efter att personen avslutat vanlig skolgång. Upp emot 2 miljoner japaner kan ligga på gränsen att bli hikikomori eller ha hikikomoriliknanden livsstil.