2009-08-24 22:34 #0 av: batski

Hur stort är det med sake (nihonshu) i Japan? Är det som whiskey i väst eller mer som vin? Hur ser sake-etiketten ut