2009-10-03 01:13 #0 av: [per50]

                           Yamato                                                 

Yamatoperioden avses den tid i Japans historia när det kejserliga hovet härskade från dagens Nara prefektur, dåtidens Yamatoprovins.

Tidsrymden brukar sättas till 250-710 för att praktiskt sammanfalla med Kofun-perioden c 250-538 plus Asuka-perioden 538-710.

Yamato var det samhälle som skulle komma att ena västra Japan under ett centralt styre i mitten av 500-talet.

Yamatoklanerna lyckades erövra den politiska makten i Japan mycket tack vare skickligt utnyttjande av den kunskap som koreanska hantverkare och intellektuella förde med sig.

Yamatostaten härstammade antagligen från ett kluster av mäktiga Uji (japansk klansystem).

Länk: Yamato

Foto: Forestfarmer

2 oktober 2009