2009-09-28 14:34 #0 av: BeccaL

När du beställer en vara från ett land utanför EU räknas det som privatimport och det betyder att du måste betala tull och andra avgifter. Tullsatsen för din vara finns angiven i EG:s tulltaxa och är olika beroende på vilken vara du beställer och vilket land du beställer den ifrån. Tullsatsen är oftast en procentsats som beräknas på varans pris inklusive frakt och eventuell försäkringskostnad. Tänk på att vissa varor med amerikanskt ursprung är drabbade av tilläggstull. Detta betyder att du förutom den vanliga tullavgiften också kan behöva betala en så kallad tilläggstull. När paketet kommer till Sverige tar Posten ut tullavgiften och moms på dina varor på uppdrag av Tullverket. Momsen för de flesta varor är 25 procent utom på livsmedel där är den 12 procent och för bland annat dagstidningar och böcker är den 6 procent. Det finns även andra företag utöver Posten som sköter transport och tar ut de avgifter som du ska betala. (saxat från tullverkets hemsida ) -Paket från företag med värde över 200 kr och uppåt åker på tull. -Paket från nära släkting med värde över 500 kr och uppåt åker på tull (postens ord!) -Inom EU behöver man inte tulla. -Tull, moms och extra avgifter brukar gå på ungefär en tredjedel av totala kostnaden på paketet. -När man ska betala tull fungerar det likadant som när man ska hämta ut paket på posten. Man får hem en avi och betalar avgiften när man hämtar paketet. För att undvika att behöva tulla kan man be att den som skickar paketet märker ner värdet på innehållet och att de märker det som en gåva. Det finns dock ingen garanti att man undkommer tullen även om man gör det. Baby, Metamorphose, Innocent World, CDjapan och andra större företag märker inte ner, eftersom det är olagligt, men många mindre företag och shopping services gör det gärna.