2009-10-14 21:59 #0 av: [per50]

Ordet Ninja , som består av orden Nin och Sha/Ja även kan även uttalas Shinobi-mono, Shinobi no mono eller bara Shinobi i kort form vilket är de namn som användes i äldre tider av de två, är japanska och kan översättas till 'dold person' vilket ganska bra sammanfattar ninjans arbetsmetod.

En annan översättning är "en person som uthärdar" men detta är en efterkonstruktion eftersom översättningen snarare blir "en person som döljer [sitt lidande]". Termen innebar snarare en funktion än en speciell typ av krigare  "vaktsoldat".

En ninja kunde således vara en helt vanlig soldat som beordrades att spana på fienden eller en spion som aldrig satte sin fot på slagfältet.

Det finns ingenting som tyder på att det skulle vara skamligt att fungera som ninja. Att använda spionage, "fula trick" och bedräglighet var något som alla krigsherrar gjorde under tiden inte minst Japans mest berömda shogun Tokugawa Ieyasu.

Den historiska ninjan är nästan totalt överskuggad av den fiktiva och man kan fråga sig om de har ett gemensamt ursprung. Populärkulturens svartklädda ninja härstammar från kabukiteaterns dolda scenarbetare. Om en rollkaraktär blev "osynlig" illustrerades detta av att en scen"ninja" tog hans plats.

Scenninjan kom så småningom att få en egen roll som skurken med övernaturliga krafter som hjälten ska besegra. Denna skurk blev så populär att man under mitten av Tokugawa-eran fram till idag hade spökhus med ninjor som visade upp sina "konster" och skrämde barn.

De ninjor som begår olika hemskheter på gamla japanska trästitt har samma mundering som kabukins dolda scenarbetare och ligger till grund för hur filmninjan ser ut idag. Under 1910-talet och framåt får ninjan en positiv roll och blir hjälten i diverse japanska pojkböcker. De mest kända är böckerna om "hoppande grodan" Sarutobi Sasuke.

Text: Ninja

Bild: brunkfordbraun

2009-10-14