2010-01-19 19:45 #0 av: Umehara

Någon som sett J-doraman "Yankee bokou ni kaeru"?