2015-09-01 11:00 #0 av: AnnaMoonshadow

Obon, eller Bon, är en japansk buddhistisk tradition vars mål är att ära ens förfäder.

Obon-traditionen har utvecklats till att idag handla om en familjesammankomst där man bland annat besöker gravarna till sina förfäder och gör rent deras gravplatser.

Traditionen har funnits i Japan i över 500 år och kommer från buddhismen. Högtiden  sträcker sig över tre dagar och det finns inget exakt datum för högtiden. Istället varierar Obon-perioden mellan olika regioner i landet och vilken kalender man går efter. Obon firas endera runt 15e Juli, 15e Augusti eller den 15e dagen den sjunde månaden enligt lunar kalendern (vilket gör att datumet ändras varje år).

Under Obon är det inte bara rengöring av gravar och umgänge med familjen som är viktigt, det är vanligt att man även anordnar Obon festivaler med karuseller, spel, mat och tävlingar. Folk besöker ofta festivalerna klädda i yukata och umgås med både vänner och familj. 

En annan sak som är vanlig under Obon är Bon Odori, en form av dans som framförs under Obon. Dansen ter sig olika beroende på vart i landet man befinner sig men tanken är att dansen ska välkomna de döda andarna. 

Festivalen avslutas ofta med Toro Nagashi, en ceremoni när man sänder flytande papperslanternor nerför floden. Tanken bakom är att lanternorna ska leda de dödas andar tillbaka till den andra världen. Toro Nagashi avslutas också ofta med  fyrverkerier.